Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

MEMÒRIA

Ciutat Esperança

Com veiem el nostre propi barri i com el volem mostrar? Aquesta ha estat la pregunta central de CIUTAT ESPERANÇA, un projecte d’educomunicació que des de 2013, basat en la utilització dels mitjans de comunicació massiva i alternativa, ha intentat promoure la mirada crítica, la informació, l’expressió i el debat, sensibilitzant sobre la complexitat de les diferents realitats especialment del barri de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris, de Barcelona.